سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغ تی وی
مصرف گرایی آفت سبک زندگی اسلامی

درپی فرمایشات امام خامنه ای پیرامون سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی برآن شدم تا اطلاعاتی هرچند اندک در مورد این موضوع کسب کنم واین برداشتی کوتاه ازآنچه یافتم...

سبک زندگی چیست؟

به مجموعه عوامل(طرز تلقی ها،عادتها،نگرشها،معیارها اخلاقی،سطح اقتصادی)و عناصری که باهم در ارتباط باشند و یک مجموعه فرهنگی و اجتماعی را پدید بیاورند سبک زندگی می گوییم.

برای هرنوع سبک زندگی در حالت کلی شاخص هایی داریم که باید هرکدام به طور جداگانه کارشناسی شود،اما میخواهیم نگاهی گذرا به این شاخص ها بیاندازیم و یکی را مختصرا مورد بحث قرار دهیم:

1.نظام تعلیم وتربیت2.ساختار اجتماعی3.نهاد خانواده 4.هنر و ادبیات 5.معماری 6.ارزشها و نظام ارزشها 7.هویت 8.نظام اقتصادی9.الگوی مصرف10.اوغات فراغت11.مدل های دینداری12.فرهنگ عمومی و...

یکی از مهمترین مولفه ها سبک زندگی که رهبری در سال 88نگاه ویژه ای به این مقوله داشتند الگوی مصرف است که کمی انرا بازتر میکنیم.

همانگونه که برای سبک زندگی دو سبک کاملا متفاوت وجود دارد(غربی واسلامی)،برای الگوی مصرف هم این دو سبک موضوعیت دارد.

غرب در صدد است با تولید نیازهای کاذب به مصرف گرایی بی حد و اندازه اصالت ببخشدو برای این کار دست به هر اقدامی زده است من جمله بی توجهی به طبیعت،مارک زدگی،استفاده از تاثیر رسانه ها و...

در مقابل اسلام برای الگوی مصرف نسخه ی متفاوتی پیچیده است،اسلام معتقد است با قناعت و رضایت به تقدیر الهی در کنارتلاش،پرهیز از اسراف،تکیه بر ارزشهای بنیادی و ترویج روحیه ایثار و انفاق می توان زندگی به دور از مصرف گرایی و تجملات داشت.

مصرف گرایی(اسراف) در مقابل مصرف بهینه قرار دارد و یکی از آسیب های جدی رشد و توسعه منابع ملی به شمار می رود.امام خامنه ای هم در فرمایشات خود درسال88 در مشهد موضوع مصرف گرایی جامعه را این طور بیان میکنند:

((اسراف در قلمهاى مهم مصرفى کشور، از جمله اسراف در نان. بر حسب بررسى میدانى‌اى که در تهران و بعضى از مراکز استانها شده است، گفته میشود که 33 درصدِ نان ضایعات است. یک  سوم همه‌ى نانى که در این شهرها تولید میشود، دور ریخته میشود. فکرش را بکنید شما؛ یک سوم! آن وقت کشاورز ما با آن زحمت گندم را تولید کند و اگریک سالى بارندگى کم بود - مثل سال گذشته که تولید گندم در کشور کم شد - دولت از پول عمومى، از بودجه‌ى مردم گندم از خارج وارد کند، این گندم آردبشود، خمیر بشود، نان بشود، بعد یک سوم از این همه ثروت دور ریخته شود. چقدر تأسف‌آور است! متأسفانه این واقعیت دارد، این هست.

 در مورد آب بررسى‌هائى که کرده‌اند، میگویند تلفات آب در مصرف خانگى تاحدود 22 درصد است. کشور ما کشور پرآبى نیست. حداکثر صرفه‌جوئى را ما مردمایران در آب باید انجام دهیم. آن وقت این آبى که با این زحمت تولید میشود،از راه‌هاى دور آورده میشود، با بهاى سنگین سدهائى به وجود مى‌آید؛ این همهدانش، تجربه و تلاش به کار میرود تا این آب به خانه‌ى ما بیاید؛ بعد درخانه‌ى ما 22 درصد از این آب هدر برود! این فقط مصرف خانگى است؛ مصرف کشت ومصرف صنعت هم یک جور دیگر اسرافهائى دارد. آنچه که برحسب بررسى‌ها بهعنوان آمار در اختیار ماست، ما مجموعاً بیش از دو برابر مصرف متوسط جهان درانرژى - چه برق، چه حاملهاى انرژى - مصرف میکنیم؛ یعنى نفت، گاز، گازوئیل،بنزین. مصرف این چیزها در کشور ما از دو برابر متوسط جهان بیشتر است. خوب،این اسراف است. اسراف نیست؟

 شاخصى به نام شاخص شدت انرژى وجود دارد؛ یعنى نسبت بین انرژى‌اى که مصرفمیشود، با کالائى که تولید میشود؛ که هرچه انرژى‌اى که مصرف میشود، کمترباشد، براى کشور سودمندتر است. در این زمینه گاهى نسبت به بعضى از کشورهاىپیشرفته، مصرف شدت انرژى ما هشت برابر بیشتر است! اینها اسرافهائى است کهدر جامعه دارد انجام میگیرد.

 در مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى، اسرافِ فردى صورت میگیرد. تجمل‌گرائى‌ها، چشم و هم‌چشمى‌ها، هوسرانى افراد خانواده، مرد خانواده، زنخانواده، جوان خانواده، چیزهاى غیر لازم خریدن؛ اینها از موارد اسراف است. وسائل تجملات، وسائل آرایش، مبلمان خانه، تزئینات داخل خانه؛ اینها چیزهائىاست که ما براى آنها پول صرف میکنیم. پولى که میتواند در تولید مصرف شود،سرمایه‌گذارى شود، کشور را پیش ببرد، به فقرا کمک کند، ثروت عمومى کشور رازیاد کند، این را ما صرف میکنیم به این چیزهاى ناشى‌شده‌ى از هوس، چشم وهم‌چشمى، آبرودارى‌هاى خیالى. مسافرت میروند، مى‌آیند، میهمانى درست میکنند - گاهى خرج آن میهمانى، از مسافرت مکه‌اى که رفته‌اند، بیشتر است! - عروسىمیگیرند، عزا میگیرند؛ هزینه‌اى که براى این میهمانى‌ها مصرف میکنند،هزینه‌هاى گزافى است؛ انواع غذاها! چرا؟ چه خبر است؟  
 باید خودمان را اصلاح کنیم. باید الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ماالگوى مصرفمان غلط است. چه جورى بخوریم؟ چه بخوریم؟ چه بپوشیم؟ تلفن همراهتوى جیبمان گذاشته‌ایم؛ به مجرد اینکه یک مدل بالاتر وارد بازار میشود، اینرا کأنّه دور مى‌اندازیم و آن مدل جدید را باید بخریم؛ چرا؟! این چههوس‌بازى‌اى است که ما به آن دچار هستیم))

همچنین حضرت روح الله هم در جلد19 صحیفه پیرامون مصرف گرایی چنین میفرمایند:

((حتی مطبوعات باید این را توجه داشته باشند که چیزهایی را که برای ملت مفید نیست در روزنامه ها ننویسند کاغذ صرف این نکنند، وقت صرف آن نکنند، باید رادیو تلویزیون توجه به این معنا داشته باشد که این بیت المال مسلمین است وقتش صرف چیزهایی که مربوط به مصالح مسلمین است شود، مسئولیت دارد این ها باید اشخاصی که مقاماتی که هستند ملاحظه کنند که به اندازه ضرورت مشاور بگیرند به اندازه ضرورت خدمتگزار بگیرند نه به اندازه دلخواه و این معنا را باید همه ما بدانیم که دلخواه های ما آخر ندارد.))

و در آخر راههای مقابله با مصرف گرایی برای تغییر سبک زندگی غربی به زندگی اسلامی :

فرهنگ سازی

 یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه است. امروز هر فردی از اعضای جامعه باید بداند که در فعالیتهای خود باید به بهینه مصرف کردن منابع مادی اقدام نماید تا کشور به اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله نظام برسد و شکوفایی در همه ابعاد ملی تحقق یابد. لذا بدون ایجاد فرهنگ این کار و طراحی و تامین بایسته های آن به طور قطع راه به جایی نخواهیم برد. چرا که اصلاح الگوهای مصرف در کشوریک شب و به طور ناگهانی و با صدور یک دستورالعمل و بخش نامه عملی نمی شود. لذا فرهنگ سازی پایدار بستر اصلی نهضت اصلاح الگوی مصرف می باشد.

مدیریت قوی

داشتن مدیریت مدبرانه و عاقلانه مصرف که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز می باشد یکی دیگر از ضروریات اولیه این امر به حساب می آید. مسئولان و متولیان امر با پرهیز از شعار زدگی نباید به برگزاری چند همایش، سخنرانی و چاپ مقاله و کارهایی از این قبیل خود را گرم کنند. لذا وجود مدیریت صحیح و عاقلانه در سطح کلان در جهت هدایت و تدوین و انتخاب یک استراتژی راهبری، طبق نقشه راهی که مقام معظم رهبری ترسیم نمودند، زمینه تحقق این طرح ملی و آینده ساز که حقیقتاً پیشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است از ضروریات اجتناب ناپذیر می باشد؟

جلب مشارکت مردم

اصلاح در نظام آموزشی کشور به گونه ای که هرچه سطح آموزش بالاتر رود اطلاع و شناخت بیشتری در خصوص درک و ضرورت اصلاح الگوی مصرف در جامعه حاصل شود.

استفاده و بهره -گیری از برنامه های تلویزیونی و رسانه ای در راستای اصلاح الگوی مصرف

تغییر در فرهنگ مصرف کنونی و ضدارزش نشان دادن مصرف گرایی براساس ارزشها و آموزه های دین

مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب در ایجاد فرهنگ ناپسند مصرف گرایی و تجمل پرستی با آگاه سازی و تعمیق بینش و بصیرت سیاسی و اسلامی افراد جامعه.

والسلام...


 

پی نوشت:

1.بازتاب این مطلب در:خبرنامه دانشجویان ایران


+ نوشته شـــده در شنبه 91/8/6ساعــت 12:55 صبح تــوسط میلاد فریدنیا | نظر